آیا یوگای داغ در دوران بارداری بی خطر است؟

آیا یوگای داغ در دوران بارداری بی خطر است؟

یوگا یک فرم محبوب ورزشی است و یک روش عالی برای رسیدن به فرم و شکل مناسب است. برای بیشتر خانم ها ، یوگا یک ورزش بسیار ایمن در دوران بارداری است ، حتی اگر تازه شروع به انجام آن… بیشتر بخوانید