فواید اهدای خون

فواید اهدای خون

فواید اهدای خون برای کسانی که به آن نیاز دارند پایان ندارد. طبق گفته صلیب سرخ آمریکا ، اهدای خون می تواند سه زندگی را نجات دهد و در ایالات متحده هر دو ثانیه یک نفر به خون نیاز دارد.… بیشتر بخوانید