منوی دسته بندی

انواع کج پشتی

کج پشتی یا اسكوليوز چیست ؟

کج پشتی یا اسکولیوز چیست ؟

کج پشتی یا اسکولیوز ، انحراف جانبی ستون فقرات است که عمدتا کودکان را درگیر می‌کند . منشاء ایجاد کج پشتی یا اسکولیوز در همان کودکی بوده و در مراحل...

Call Now Button