سردردی که بنام میگرن معروف است یک طرفی بوده و اغلب با حالات دپرسیون خفیف،بی اشتهایی تحریک پذیری شدید و بعضی اختلالات مختصر در دید چشم (در معاینات چشم اختلالات عضوی وجود ندارد) تظاهر می کند .

بنا به عقیده دانشمندان، وراثت خانوادگی، غدد مترشحه داخلی، انقباض یا انبساط عروق جمجمه را جزو علل این بیماری می توان شمرد. اهمیت میگرن در این است که ۵ تا ۱۰ درصد مردم دنیا از این ناراحتی و انواع مختلف آن و سردرد مزمن رنج می برند.

درمان و تخفیف حملات این ناراحتی شدید، طب سوزنیرا که در بهبودی حملات و اغلب برای درمان دائمی یا دراز مدت آن موثر می باشد یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات درمانی بر علیه این عارضه آزار دهنده معرفی کرده اند.

۲۰ تا ۳۰ درصد بیمارانی که به کلینیک های طب سوزنیدر غرب مراجعه می کنند دچار سردرد مزمن و میگرن می باشند و به همین جهت این نوع بیماری از مهم ترین اندیکاسیون های طب سوزنی شمرده شده و تاثیرات ضددردی طب سوزنی دردهای بسیار شدید میگرن را دفع می نماید.