برنامه مرکز مشاوره ورزشی با دکتر سارا کاویانی، متخصص پزشکی

گزیده ای از صحبتها و گزارش دکتر سارا کاویانی در برنامه مرکز مشاوره ورزشی

در برنامه مرکز مشاوره ورزشی – دکتر سارا کاویانی، متخصص طب ورزشی و عضو مرکز ایفمارک به بحث در خصوص التهاب گوارشی و ملاحظات تغذیه ای آن پرداخت. به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر سارا کاویانی، متخصص طب ورزشی و عضو… بیشتر بخوانید