بخش سوم – درمان ارتوکین بر روی مفصل ورزشکار بدنسازی ۳۰ ساله آسیب ACL

گرفتن خون از ورزشگار در کیت اورتوکین برای تزریق های بعدی برای مفاصل در هفته های بعدی – در حال حاضر درمان ارتوکین پیش از اقدام به جراحی آرتروز خفیف تا متوسط و آسیب های مینیسک بهترین انتخاب است .… بیشتر بخوانید