ورزش و ارتوکین – ورزشکاران سطح بالا از درمان ارتوکین بهره مند می شوند.

ورزشکاران سطح بالا از درمان ارتوکین بهره مند می شوند. آلوارو موراتا – بازیکن مصدوم باشگاه فوتبال چلسی با موفقیت ، تحت درمان ارتوکین قرار گرفت . برای ورزشکاران حرفه ای ، چشم انداز پایان دوران حرفه ای بد ذلیل… بیشتر بخوانید