منوی دسته بندی

اسید آمینه شاخه دار

BCAA یا اسید آمینه شاخه دار چیست ؟

BCAA یا اسید آمینه شاخه دار چیست ؟

BCAA یا اسید آمینه شاخه دار (Branched chain amino acid) از سه اسید آمینه شاخه دار (لوسین , ایزولوسین و والین) به نسبت لوسین ۲ یا ۳ , ایزولوسین ۱...

Call Now Button