منوی دسته بندی
یوگا

یوگا

یوگا از دیگر روش های آمادگی جسمانی همچون ایروبیک ، دویدن و شنا برتر است . جنبه های عاطفی و دهنی فرد را پرورش می دهد و زیبایی درونی او را نمایان می سازد .

هدف یوگا کاستن از تنش های جسمی و روحی و آرامش بخشیدن به بدن و روان است . هنگامی که بدن به تعادل برسد ، وجودتان از آرامش آکنده خواهد شد . هاتا یوگا پاهای شما را قوی تر می سازد ، بر شادابی شما می افزاید و گردش خون ، هماهنگی و تعادل شما را بهبود می بخشد . همنوایی بدن و دم و بازدم ، انسان را به مراقبه (مدیتیشن) سوق می دهد .
نوع نگاه به بوگا و استقبال از آن در بیست سال گذشته به شدت دگرگون شده است . این نه تنها در مورد کشور هند – که یوگا هزار سال پیش از آنجا آغاز شد – بلکه درباره بسیاری از کشورهای دور دست صدق می کند .

چرا یوگا این چنین توجه افراد را ، چه غول تجاری باشند و چه متخصص ، چه کارگر باشند و چه خانه دار ، چه دانشجو باشند و چه کودک را جلب کرده است ؟

یوگا انضباط را به شما می آموزد . گذشته از خاصیت درمانی ، یوگا تجربه نشاط بخشی است که بدن ، ذهن و روان را هماهنگ می سازد . ترکیب حالت های مختلف فیزیکی با آرامش ، تکرار و تنفس ، سموم را از بدن بیرون می راند ، ذهن را تصفیه می کند و جریان آزاد انرژی را میسر می سازد . پس از هر جلسه تمرین یوگا فرد احساس جوانی و شادابی دوباره یم کند .

یوگا همچنین به ما کمک می کند از تنش های فعالیت های تکراری که انجام کارهای روزانه را تحمل ناپذیر می کنند رهایی پیدا کنیم . با تمرین منظم یوگا انعطاف پذیری به بدن ما باز می گردد .

هیچ خشونتی در آساناهای یوگا دیده نمی شود و این دلیل شهرت آنهاست . در تمرین آساناها کمترین انرژی مصرف می شود و در پایان هر جلسه تمرین انسان احساس خستگی نمی کند زیرا مفاصل نرم شده اند . بر اثر چرخیدن ، خم شدن و کش آمدن ، توانایی کنترل ، انقباض یا استراحت در عضلات به بالاترین سطح می رسد . یوگا رقابتی بین جسم و خویستن فرد است زیرا تمرین آساناها کردار ، اندیشه و گفتار فرد را سنجیده می کند .

با یوگا انسان به صورت موزون تکامل خود را از مرحله جسمانی به مرحله ذهنی و از مرحله ذهنی به مرحله معنوی طی می کند . مهمترین مزیت تمرین های یوگا این است که اعضای بدن مانند ریه ، غدد ، کبد ، طحال ، لوزالمعده ، تیروئید ، اندام تناسلی و مجاری ادرار به فعالیت وا داشته می شوند و تا آخر عمر سلامت کامل خود را حفظ می کنند . تنها ۲۵ تا ۳۰ دقیقه تمرین یوگا در روز کافی است تا بدن چه از نظر روانی و چه جسمی حتی در دوران پیری در سلامت کامل و تعادل باقی بماند . با تمرین یوگا می توان روانی سالم در بدنی سالم داشت .

Call Now Button