منوی دسته بندی
مهدی افرادی – معلم یوگا

مهدی افرادی – معلم یوگا

مهدی افرادی
متولد ۱۳۵۴
فارق التحصیل رشته هنر
مربی و مدرس رسمی فدراسیون ورزش های همگانی در رشته های یوگا و امادگی جسمانی
راهنمای بین المللی گردشگری ورزشی
راهنمای رسمی اکو توریسم
مروج سبک زندگی طبیعی( eco life)

Call Now Button