منوی دسته بندی
نکات مهم در پیاده روی برای افزایش کالری سوزی

نکات مهم در پیاده روی برای افزایش کالری سوزی

  • رعایت نکات مهم در پیاده روی برای افزایش کالری سوزی
  • سرعت خود را کم و زیاد کنید
  • عقب عقب راه بروید، اما مواظب باشید
  • مسیرهای خودر ا تغییر دهید
  • حتما با هدفون آهنگ مناسب ورزش گوش دهید
  • حتما در طول مسیر چند پرش بلند و کوتاه داشته باشید
  • دستان خود را در طول دویدن حرکت دهید
  • از پله ها در پارکها استفاده کنید

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دکتر سارا کاویانی
Call Now Button