قوز نکنید، چاق میشید !

قوز کردن جریان خون به مغز را کاهش میدهد و چون در صورت کاهش جریان خون به مغز گلوکز کمتری به مغز میرسد، ولع خوردن شما به مواد قندی بیشتر میشود و چاق میشوید