منوی دسته بندی
عوامل پیری زودرس را بشناسیم

عوامل پیری زودرس را بشناسیم

پرخوری
بی‌ تحرکی
کم آبی بدن
استعمال دخانیات
غذاهای کنسروشده
غذاهای چرب وسرخ‌ کرده
غذا خوردن هنگام عصبانیت
مصرف زیاد قهوه و چای پررنگ

دکتر سارا کاویانی
Call Now Button