منوی دسته بندی
تفاوت‌های ورزش در صبح و عصر

تفاوت‌های ورزش در صبح و عصر

صبح:
افزایش هوشیاری و آمادگی ذهنی‌ بیشتر برای ادامه روز
فزایش انگیزه به منظور انتخاب‌های غذائی سالم‌تر
⁦⁩دادن انگیزه بیشتر به فرد برای شروع یک روز جدید

عصر:
⁦⁩بازده فیزیک بدنی در بعدازظهر به اوج خود می‌رسد.
⁦⁩میزان ترشح هورمون تستسترون بیشر می‌باشد.
⁦⁩در اختیار داشتن زمان کافی برای یک تمرین خوب.
⁦⁩به بهبود خواب شبانه‌ کمک می‌کند.

دکتر سارا کاویانی
Call Now Button