منوی دسته بندی
برنادلان

برنادلان

مهدی افرادی - برنادلان

تجسم کنید:

انسانهایی با کوله‌باری از تجربه، از فضاهای مختلف زندگی، روابط بین فردی و اجتماعی، فضاهای کاری ،اقتصادی و سیاسی تا به تجربه های احساسی یک انسان .

با کارنامه ای مملو از شکست‌ها و موفقیت‌ها, که هر کدام می تواند چراغ راه یک جامعه برای تکرار موفقیت و یا پیشگیری از شکست باشد.

اما درست زمانی که  فصل انتقال این تجارب می رسد, سنگینی بلندای عمر و کار و کوشش بسیار, پشت بسیاری از انسان های با تجربه را خم می کند.

فرسودگی جسم ,نتیجه یک عمر کار سخت و بی توجهی به سلامت جسم و روان می باشد.,

ما انسان ها سال ها کار میکنیم, پول پس انداز کنیم, ماشین میخریم ,ویلا می‌خریم و…. ولی در ایام پیری جسم ما طراوت لازم برای استفاده از این وسایل و امکانات را ندارد.

حال چه کنیم؟

در این زمان تنها چیزی که می‌تواند به کمک ما بیاید ,ورزش کردن است. حالا شاید بگویید: من با این همه درد و محدودیت حرکتی، چه ورزشی انجام بدهم من که دیگر توان دویدن و پریدن و… را ندارم پس چه ورزشی می توانم انجام دهم که درد و رنج را در بدنم کاهش دهم و آسیب نبینم ؟

یوگا

این دانش ۵۰۰۰  ساله ,میراث گذشتگان ما برای همین روزهاست.

یوگا ,همان گنجی است که انسان در ویرانه ها به دنبال آن می گشته.

یوگا ,همان میراث جاودان بشری و کیمیای قرن است .

یوگا همان اکسیر جوانی است که بسیاری از حکما و دانشمندان به دنبال پیدا کردن آن بودند.

یوگا و حرکت های بدنی آن, به قوام عضلات کمک می کند. مفاصل را پاکیزه می کند. به دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس نیروی دوباره می دهد.بدن را گرم می کند و به دفع سموم بدن کمک می‌کند.

در دانش یوگا، هزاران فایده برای انسانها چه جوان و چه پیر نهفته است. به خصوص برای برنادلان عزیز این فواید هم اکنون قابل دسترسی میباشد.

فقط کافی است که با ما همراه باشید و از روش تمرینی ما در یوگا استفاده کنید.

سلامتی را به خود و خانواده خود هدیه کنید

مهدی افرادی ,معلم یوگا
 بهار ۹۹

دکتر سارا کاویانی
Call Now Button