منوی دسته بندی
بخش سوم – درمان ارتوکین بر روی مفصل ورزشکار بدنسازی ۳۰ ساله آسیب ACL

بخش سوم – درمان ارتوکین بر روی مفصل ورزشکار بدنسازی ۳۰ ساله آسیب ACL

گرفتن خون از ورزشگار در کیت اورتوکین برای تزریق های بعدی برای مفاصل در هفته های بعدی – در حال حاضر درمان ارتوکین پیش از اقدام به جراحی آرتروز خفیف تا متوسط و آسیب های مینیسک بهترین انتخاب است .

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دکتر سارا کاویانی
Call Now Button