منوی دسته بندی
ارتباط میان سرعت غذا خوردن و لاغری

ارتباط میان سرعت غذا خوردن و لاغری

نتایج یک پژوهش تازه، بار دیگر یافته‌های قبلی را در مورد لاغری مورد تایید قرار داده است: “آهسته غذا خوردن به لاغر شدن کمک می‌کند.”

در این بررسی حدود ۶۰ هزار نفر طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفته‌اند و سرعت غذا خوردن آنها به سه گروه: تند، معمولی و کند تقسیم‌بندی شده است.

بر اساس این پژوهش، احتمال بروز اضافه وزن (در این تحقیق آنها BMI بالای ۲۵ را در نظر گرفته بودند) در افرادی که با سرعت عادی غذا می‌خورند، در مقایسه با افرادی که تند غذا می‌خورند ۲۹ درصد کمتر است. جالب‌تر اینکه این احتمال در افرادی که از سرعت عادی کند‌تر غذا می‌خورند، ۴۲ درصد کاهش می‌یابد.

بررسی میانگین BMI نیز در این تحقیق جالب توجه بوده: در افرادی که کند غذا می‌خورند، میانگین آن ۲۲ بوده است، اما در مورد افرادی که با سرعت معمولی غذا می‌خورند ۲۳.۵ بوده.یعنی در محدوده ی نرمال، در حالی‌که در افرادی که تند غذا می‌خورند، ۲۵ بوده است.

دکتر سارا کاویانی
Call Now Button